Over geweld

Geweld kan in elke relatie of elk gezin voorkomen, ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding, afkomst of seksuele voorkeur. Het kan verschillende vormen aannemen –psychisch, fysiek, seksueel of economisch - zowel naar volwassenen als naar kinderen.

Een spiraal van geweld

 • Geweld verschilt van ruzie of relatieproblemen in die zin dat het zich herhaalt en vaak erger wordt. Het start meestal relatief onschuldig met een kwetsende opmerking of jaloerse uithaal. Er is sprake van een geweldspiraal: periodes van rust volgen periodes van steeds erger geweld op. In dat proces zijn er drie terugkerende fasen.

Geweld raakt kinderen

Kinderen hebben het recht om op te groeien in een veilige omgeving. Maar jammer genoeg zijn heel wat kinderen getuige en dus ook slachtoffer van problemen en geweld in het gezin. Vaak worden ze over het hoofd gezien. Toch hebben ze meer in de gaten dan je denkt. Elk kind, hoe klein ook, merkt de snijdende spanning tussen zijn ouders op. Ook als het in bed ligt te slapen.

Het belangrijkste is dat het geweld stopt!

Onderzoek toont aan dat hoe jonger een kind is, hoe groter de gevolgen zijn. Maar wanneer er hulp voorhanden is, herstellen kinderen meestal goed. Dat heeft tijd nodig en vraagt veel energie en inzet van al wie met het kind begaan is. Hoe eerder een kind dus hulp krijgt, hoe beter.

Wat gebeurt er met kinderen die geweld meemaken?

De gevolgen bij kinderen zijn afhankelijk van heel wat factoren. Elk kind is immers anders en reageert dus ook verschillend. Sommige kinderen vertonen zelfs geen symptomen. Maar dat betekent niet dat er niets aan de hand is. Blijf waakzaam en stel je open voor je kind. Mogelijke symptomen zijn:

 • sentiment_very_dissatisfied

  Psychisch en emotioneel

  • Kinderen voelen zich angstig, geïrriteerd, onrustig, lusteloos of bezorgd.
  • Ze krijgen (psycho)somatische klachten: buik- en hoofdpijn, slaapmoeilijkheden ...
  • Ze maken meer kans op een depressie.
  • Ze krijgen te kampen met een laag gevoel van eigenwaarde, schuldgevoelens, een groot wantrouwen naar volwassenen toe en een vervormd man-/vrouwbeeld.
 • group

  Sociaal

  • Ze houden zich liever afzijdig en trekken zich terug aan de zijlijn.
  • Ze hebben het moeilijk om zich in te leven in anderen en zich sociaal aan te passen aan verschillende situaties.
  • Ze vertonen soms onvoorspelbaar en vreemd sociaal gedrag.
  • Ook als volwassene hebben ze het moeilijk om sociale contacten aan te gaan, vooral intieme relaties. Ze voelen zich dan ook vaak eenzaam.
  • Ze lopen een groter risico om zelf in hun eigen relatie(s) geconfronteerd te worden met geweld.
 • accessibility

  Gedragsmatig

  • Ze vertonen een verhoogde mate van agressie t.o.v. bijvoorbeeld leeftijdsgenoten, leerkrachten en familieleden, zowel bij meisjes als jongens.
  • Ze vertonen woede-uitbarstingen, tegendraads gedrag en hyperactiviteit. Door dat laatste krijgen ze soms een verkeerde diagnose (bv ADHD).
  • Er kunnen zich ook leerproblemen voordoen bv. concentratiemoeilijkheden en/of ondermaatse resultaten. Ze zijn erg onoplettend, hebben weinig energie en weigeren soms zelfs om naar school te gaan.