Aanmeldingsvoorwaarden

 • De politiezones Carma en Limburg Regio Hoofdstad

  ... alle situaties van intrafamiliaal geweld.

 • Alle andere Limburgse professionals

  ... de situaties van intrafamiliaal geweld die voldoen aan de LINK-voorwaarden.

  LINK-voorwaarden

Een situatie aanmelden

Ben je een professional en ben je erg bezorgd om een gezinssituatie die volgens jou voldoet aan de aanmeldingsvoorwaarden?

 • local_phone

  Neem dan contact op met het Family Justice Center via 011/71.27.90. We toetsen dan kort de situatie met je af en overlopen de volgende stappen.

 • content_paste

  Aanmelden doe je vervolgens via volgend intakeformulier (toelichtingsdocument).

 • thumb_up

  Het is niet de bedoeling dat je je als aanmeldende dienst of organisatie terugtrekt na de aanmelding. Je wordt indien mogelijk mee betrokken om een goede oplossing te vinden.

Voldoet de betrokken gezinssituatie toch niet aan de voorwaarden, of geven de betrokken cliënten geen toestemming voor een aanmelding? Dan kan je bij het Family Justice Center terecht voor advies over de mogelijkheden om toch verdere stappen te zetten rond je bezorgdheid.

 • LINK

  LINK is een bestaand samenwerkingsverband voor ernstige en complexe dossiers van intrafamiliaal geweld. Vanaf oktober 2017 maakt LINK deel uit van het Limburgse Family Justice Center.

  De samenwerkende organisaties brengen samen de problemen, risico’s en beschermende factoren in kaart en maken een gezamenlijk plan van aanpak op maat en in overleg met het gezin. De uitvoering van dat plan van aanpak wordt afgestemd door één professional - de casusregisseur – die de interventies van de betrokken organisaties coördineert.

  Volgende filmpjes geven een duidelijk beeld van het waarom en het hoe van de LINK-aanpak.

 •  


 • Filmpje ‘Waarom een ketenaanpak?’
  Waarom een ketenaanpak
  Filmpje ‘Hoe werkt een ketenaanpak?’
  Hoe werkt een ketenaanpak

Tijdelijk huisverbod

Sinds het invoeren van de wet op het tijdelijk huisverbod kan de Procureur des Konings een huisverbod opleggen in gevallen van intrafamiliaal geweld waar blijkt dat de aanwezigheid van een meerderjarige persoon een gevaar is voor de veiligheid van één of meerdere personen die daar wonen. De uithuisgeplaatste heeft dan de plicht om onmiddellijk de gemeenschappelijke verblijfplaats te verlaten en mag zich gedurende de maatregel niet meer in en rond de verblijfplaats ophouden. Verder kan de Procureur des Konings ook een contactverbod opleggen.

In volgend animatiefilmpje wordt de werkwijze eenvoudig uitgelegd:
Tijdelijk huisverbod